Chevrolet

Chevrolet TrailBlazer I (GMT800) (дорестайл) 4.2i (295Hp) 2006г.в. Chevrolet TrailBlazer I (GMT800) (дорестайл) 4.2i (279-295Hp) 2001–2006 Chevrolet TrailBlazer I (GMT800) (дорестайл) 4.2i (295Hp) 2005г.в. Chevrolet TrailBlazer I (GMT800) (дорестайл) 4.2i (295Hp) 2005г.в. Chevrolet Tahoe III (GMT900) 5.3i (324Hp) 2012г.в. Chevrolet Tahoe III (GMT900) 5.3i (324Hp) 2006-2014 Chevrolet Tahoe III (GMT900) 5.3i (324Hp) 2012г.в. Chevrolet Tahoe III (GMT900) 5.3i (324Hp) 2006-2014 Chevrolet Tahoe III (GMT900) 5.3i (324Hp) 2008г.в. Chevrolet Tahoe III (GMT900) 5.3i (324Hp) 2006-2014 Chevrolet Tahoe II (GMT840) 5.3i (300Hp) 2006г.в. Chevrolet Tahoe II (GMT840) 5.3i (288-300Hp) 1999-2007 Chevrolet Tahoe II (GMT840) 5.3i (288Hp) 2004г.в. Chevrolet Tahoe II (GMT840) 5.3i (288Hp) 2004г.в. Chevrolet Tahoe I (GMT410)(3 дв.) 5.7i (200Hp) 1995г.в. Chevrolet Tahoe I (GMT410)(3 дв.) 5.7i (200Hp) 1995-1999 Chevrolet Tahoe I (GMT410)(3dr) 5.7i (258Hp) 1997г.в. Chevrolet Tahoe I (GMT410) (3dr) 5.7i (258Hp) 1995-1999 Chevrolet Suburban III (GMT800) 6.0i (304-340Hp) 2000г.в. Chevrolet Suburban III (GMT800) 6.0i (304-340Hp) 2000-2006 Chevrolet Silverado II (GMT900) 5.3i (315Hp) 2010г.в. Chevrolet Silverado II (GMT900) 5.3i (315Hp) 2006-2013 Chevrolet K30 7.4 towtruck (220hp) 1986г.в. Chevrolet Avalanche I 8.1i (325Hp) 2005г.в. Chevrolet Avalanche I 8.1i (325Hp) 2001-2006 Chevrolet Orlando I 1.8i (141Hp) 2013г.в. Chevrolet Orlando I 1.8i (130-163Hp) 2010-2015 Chevrolet Orlando I 1.8i (141Hp) 2012г.в. Chevrolet Orlando I 1.8i (130-163Hp) 2010-2015 Chevrolet Captiva I (рестайл1) 2.4i (167Hp) 2012г.в. Chevrolet Captiva I (рестайл I) 2.4i (167Hp) 2011-2013 Chevrolet Captiva I (дорестайл) 3.2i (230Hp) 2006-2011 Chevrolet Captiva I (дорестайл) 3.2i (230Hp) 2008г.в. Chevrolet Captiva I (дорестайл) 3.2i (230Hp) 2006-2011 Chevrolet Captiva I (дорестайл) 3.2i (230Hp) 2008г.в. Chevrolet Captiva I (дорестайл) 3.2i (230Hp) 2006-2011 Chevrolet Captiva I (дорестайл) 2.4i (136Hp) 2009г.в. Chevrolet Captiva I (дорестайл) 2.4i (136Hp) 2006-2011 Chevrolet Captiva I (дорестайл) 2.4i (136Hp) 2008г.в. Chevrolet Captiva I (дорестайл) 2.4i (136Hp) 2006-2011 Chevrolet Spark 1.4i (Хэтчбек) (98Hp) 2016г.в. Chevrolet Malibu (VIII) 2.4i (седан) 167hp, 2014г.в. Chevrolet Cruz I (рестайл) (ctlfy) 1.6i (109Hp) 2013г.в. Chevrolet Cruze I (рестайл) (седан) 1.6i (109Hp) 2012-2015 Chevrolet Cruze I (рестайл) (универсал) 1.8i (141Hp) 2013г.в. Chevrolet Cruze I (рестайл) (универсал) 1.8i (141Hp) 2013г.в. Chevrolet Cruze I (рестайл) (седан) 1.8i (141Hp) 2013г.в. Chevrolet Cruze I (рестайл) (седан) 1.8i (141Hp) 2012-2015 Chevrolet Cruz I (рестайл) (седан) 1.6i (109Hp) 2014г.в. Chevrolet Cruze I (дорестайл) (седан) 1.8i (141Hp) 2012г.в. Chevrolet Cruze I (дорестайл) (седан) 1.8i (141Hp) 2009-2012 Chevrolet Cruze I (дорестайл) (хэтчбек) 1.6i (109Hp) 2011г.в. Chevrolet Cruze I (дорестайл) (хэтчбек) 1.6i (109Hp) 2009-2012 Chevrolet Cruze I (дорестайл) (седан) 1.8i (141Hp) 2011г.в. Chevrolet Cruze I (дорестайл) (седан) 1.8i (141Hp) 2009-2012 Chevrolet Cruze I (дорестайл) (седан) 1.8i (141Hp) 2011г.в. Chevrolet Cruze I (дорестайл) (седан) 1.8i (141Hp) 2009-2012 Chevrolet Lacetti (универсал) 1.6i (109Hp) 2012г.в. Chevrolet Lacetti (универсал) 1.6i (109Hp) 2004-2013 Chevrolet Lacetti (универсал) 1.6i (109Hp) 2012г.в. Chevrolet Lacetti (универсал) 1.6i (109Hp) 2004-2013 Chevrolet Lacetti (хэтчбэк) 1.4i (94Hp) 2010г.в. Chevrolet Lacetti (хэтчбек) 1.4i (94Hp) 2004-2013 Chevrolet Lacetti (седан) 1.8i (122 Hp) 2009г.в. Chevrolet Lacetti (седан) 1.8i (122 Hp) 2009г.в. Chevrolet Lacetti (седан) 1.6i (109Hp) 2008г.в. Chevrolet Lacetti (седан) 1.6i (109Hp) 2004-2013 Chevrolet Lanos I 1.5i (86Hp) 2008г.в. Chevrolet Lanos I 1.5i (86Hp) 2005-2009 Chevrolet Epica (рестайл) 2.0i (143HP) 2011г.в. Chevrolet Epica (рестайл) 2.0i (143HP) 2011г.в. Chevrolet Epica (рестайл) 2.0i (143Hp) 2011г.в. Chevrolet Epica (рестайл) 2.0i (143Hp) 2011г.в. Chevrolet Express II 6.0i (323Hp) 2012г.в. Chevrolet Express II 6.0i (323Hp) 2002-Н.Д. Chevrolet Express I 5.7i (250Hp) 1997г.в. Chevrolet Express I 5.7i (250Hp) 1997г.в. Chevrolet Aveo II (седан) 1.6i (115Hp) 2013г.в. Chevrolet Aveo II (седан) 1.6i (115Hp) 2012-Н.Д Chevrolet Aveo I (рестайл) (седан) 1.2i (84Hp) 2010г.в. Chevrolet Aveo I (рестайл) (седан) 1.2i (84Hp) 2010г.в. Chevrolet Niva I (рестайл) 1.7i (80Hp) 2015г.в. (МЕТАН) Chevrolet Niva I (рестайл) 1.7i (80Hp) 2009-Н.Д. (МЕТАН) Chevrolet Niva (рестайл) 1.7i (80Hp) 2013г.в. Chevrolet Niva (рестайл) 1.7i (80Hp) 2009-Н.Д Chevrolet Niva (рестайл) 1.7i (80Hp) 2011г.в. Chevrolet Niva (рестайл) 1.7i (80Hp) 2009-Н.Д
расчет окупаемости